ระบบตรวจจับน้ำรั่วอัตโนมัติ (Water leak detection system)


      เนื่องจาก Data Center ส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งพื้นยก ซึ่งทำให้บริเวณใต้พื้นมีช่องว่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการติดตั้ง Wire way ของระบบไฟฟ้า หรือท่อน้ำสำหรับระบบปรับอากาศ ทำให้ในบางครั้งอาจเกิดการรั่วซึมของน้ำบริเวณใต้พื้นยกได้ โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่ทราบ ระบบตรวจจับน้ำรั่วอัตโนมัติ (Water leak detection system) จะช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อเกิดน้ำรั่วซึมและบอกตำแหน่งน้ำรั่วได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสะดวกต่อการตรวจสอบ ทำให้งานบริหาร Data Center มีประสิทธิภาพสูงสุด