ระบบตรวจจับควันความไวสูง
( High Sensitivity Smoke Detector System )

      ในปัจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เหตุเพราะว่าการทำงานระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงเหล่านี้ มีความไวในการตรวจจับควันสูงกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันโดยทั่วไป (Smoke Detector) หลายเท่า

      ซึ่งความไวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถทราบได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะมีความสูญเสียอันเกิดจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังได้ และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการแก้ไขเหตุการณ์หรือความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที นับได้ว่าเหมาะสมกับการลงทุน

      STRATOS เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector) ที่อาศัยการทำงานแบบ Forward Light Scattering Detection คือเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคในอากาศที่ถูกสุ่มดูดเข้ามาผ่านทางท่อสุ่มอากาศ โดยการตรวจสอบนั้นจะวัดจากการหักเหของลำแสงเลเซอร์ที่ผุ่งผ่านอากาศที่เข้ามาในสภาวะนั้นๆ และถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกินที่กว่าค่าที่ยอมรับได้ อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการแจ้งเตือนให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ผิดปกติดได้โดยฉับพลัน

      ลักษณะการเลือกใช้งานของระบบตรวจจับควันความไวสูง นี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแบบพื้นที่เดี่ยว หรือ มีหลายพื้นที่ STRATOS ก็สามารถตอบสนองความต้องการได้เช่นกัน นอกจากจะใช้งานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว STRATOS ยังสามารถนำไปใช้งานได้ในพื้นที่เปิด หรือ พื้นที่ที่มีความเสียงจะเกิดควัน และส่งผลอันตรายได้ อาทิ เช่น โกดังเก็บสินค้า , พิพิธภัณฑ์ , โบสถ์ , หรือห้องเก็บของ อันเนื่องจากเทคโนโลยีการปรับสภาพการเรียนรู้สภาวะแวดล้อมของอุปกรณ์ที่สามารถจดจำและปรับเปลี่ยนตามสภาวะแวดล้อมนั้นๆด้วยตัวอุปกรณ์เอง นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการใช้งานได้ทุกสภาวะแวดล้อมจริงๆ