Data Center

UPS : Uninterrupted Power Supply

ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ เครื่องสำรองไฟฟ้า

ผู้จัดจำหน่าย ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ เครื่องสำรองไฟฟ้า ( UPS : Uninterrupted Power Supply ) ขนาดตั้งแต่ 1 kVA – 800 kVA ทั้งแบบ Tower Concept (Stand alone) หรือแบบ Modular Concepter

สนใจติดต่อ : บริษัท ดิ เอเบิ้ล โซลูชั่น จำกัด
คุณสิริยากร เบอร์โทรศัพท์ 095-587-4949
Data Center, UPS, แบตเตอรี่, Precision Air, NOVEC 1230

Battery for UPS

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (Battery for UPS) VRLA 2v, 6V 12V ขนาดตั้งแต่ 7.2ah ถึง 200ah แบตเตอรี่เป็นแบบ Valve Regulated Lead - Acid , Maintenance Free วัสดุทำตัวถังและฝาปิดต้องทำจากวัสดุ Acrylonitrile – Butadiene – Styrene (ABS) ซึ่งสามารถทน แรงกระแทก ทนสารเคมี ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ทนความร้อน เป็นไปตามมาตรฐาน UL94-HB แบตเตอรี่ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น

สนใจติดต่อ : บริษัท ดิ เอเบิ้ล โซลูชั่น จำกัด
คุณสิริยากร เบอร์โทรศัพท์ 095-587- 4949
แบตเตอรี่, Battery, VRLA, 7.2ah, UPS


Environment Monitoring System

ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ

จำหน่ายระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ( Environment Monitoring System ) Data Center เป็นงานที่ต้องทำงาน 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี ไม่มีวันหยุดโดยไม่ได้วางแผนไว้ฉะนั้น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบความปลอดภัยของห้อง Data Center จึงจำเป็นที่เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบจะต้องรับทราบทันที แบบ Real Time ความปลอดภัยทางกายภาพเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีใน Data Center เพื่อป้องกันการบุกรุก ควบคุม และเฝ้าระวังความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ อนุญาตได้ ด้วยอุปกรณ์การตรวจจับแบบต่างๆ ที่เรามีไว้ให้ จึงมั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของคุณจะปลอดภัย และไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ดังนั้น ภายใน Data Center จึงจำเป็นจะต้องมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อเฝ้าระวังไม่ว่าไฟดับ, แอร์ไม่เย็น, มีควันไฟ, มีผู้ไม่พึงประสงค์เข้ามาในห้อง Data Center ผู้ดูแลระบบสามารถรับรู้ได้ทันที ผ่าระบบ SMS, E-mail, Signal Alarm และ Monitoring Board ทำการแจ้งเตือนให้โดยการเชื่อมต่อกับระบบ Network ที่มีอยู่เดิมได้ โดยใช้ TCP/IP Protocol นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะของ Sensor ได้บน web Browser

สนใจติดต่อ : บริษัท ดิ เอเบิ้ล โซลูชั่น จำกัด
คุณสิริยากร เบอร์โทรศัพท์ 095-587- 4949
Data Center, EMS, SMS, Environment Monitoring System, Telealarm

Precision Air Conditioning

ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

จำหน่าย ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ( Precision Air Conditioning ) การออกแบบ Data Center ตามมาตรฐานของ ASHRAE หรือ TIA942 ระบุไว้ว่าระบบปรับอากาศที่ใช้จะต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิที่ 20-25 0 C และความชื้นสัมพัทธ์ 40-55 %RH และ สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ โดยมีระบบการทำงานหลักๆ อยู่ 4 ส่วน ได้แก่ การสร้างความเย็น, การลดความเย็น, เพิ่มความชื้น และลดความชื้น โดยมีระบบสร้างลมเย็นทั้งแบบเป่าใต้พื้น (Down Flow) และเป่าภายในห้อง (Up Flow) ซึ่งต้องออกแบบให้มีการไหลเวียนของอากาศและระยะส่งลมเย็นที่ดีเพื่อ ช่วยในการระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสม

สนใจติดต่อ : บริษัท ดิ เอเบิ้ล โซลูชั่น จำกัด
คุณสิริยากร เบอร์โทรศัพท์ 095-587- 4949
Data Center, CRAC, ระบบปรับอากาศ, Precision Air, AIR

Data Center, Server room

“รับออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงให้บริการบำรุงรักษา ศูนย์คอมพิวเตอร์,ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ”

บริษัทรับออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงให้บริการบำรุงรักษา ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, Data Center, ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ( UPS : Uninterrupted Power Supply ), แบตเตอรี่ ( Battery ), ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ( Precision Air Conditioning ), ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ( Environment Monitoring System ), ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ( NOVEC 1230 ), ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง ( HSSD : Sigh Sensitivity Smoke Detection System ), ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ ( Water Leak Detection System ) นอกจากให้คำปรึกษา-ออกแบบ และก่อสร้างศูนย์ฯแล้ว ทางบริษัทฯ ยังจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบและศูนย์ทุกประเภทด้วย เช่น Access Control, ระบบและอุปกรณ์ดับเพลิง Novec1230, FM200, อุปกรณ์ SMS Alarm, Battery ยี่ห้อต่าง และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจติดต่อ : บริษัท ดิ เอเบิ้ล โซลูชั่น จำกัด
คุณสิริยากร เบอร์โทรศัพท์095-587- 4949
Data Center, UPS, แบตเตอรี่, Precision Air, NOVEC 1230